Thống kê các cặp số hay về cùng nhau

Thống kê các cặp số hay về cùng nhau